ကဗ်ာမေလး

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Location Mandalay, Mandalay, Myanmar (Burma)
Introduction In fact many of people who cause us the most stress may be people we love very deeply.
Interests အႏုပညာ ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး
Favorite Movies မရွိပါရွင္။
Favorite Music ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ားကိုႀကိဳက္ပါတယ္ရွင္။
Favorite Books ႏွင္းေငြ႕တစ္ေထာင့္ မိုးတေမွာင့္

What is your name?