Gunvor

My blogs

About me

Gender Female
Location Oslo, Norway
Introduction Vi har hageparsell i Oslo og der dyrker vi grønnsaker og blomster.Det er blitt et sted hvor hodet tømmes for alt utenom blomster og nyttevekster.