אסף שזר

About me

Introduction שמי אסף שזר אני בן 13 29/11 בשנת 2009 אני אוהב לשחק במחשב