admin

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Giáo Viên
Location Đồng Nai, Biên Hòa, Vietnam
Introduction Tôi là Trần Đình Ngọc tốt nghiệp ngành thạc sĩ công nghệ thông tin, hơn 15 năm giảng dạy tin học
Interests Thích đọc sách, sáng tạo và tìm kiếm cái mới