பார்வதி இராமச்சந்திரன்.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation Home Maker
Location , , India
Introduction படித்ததை, தெரிந்து கொண்டதைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற என் நோக்கமே இந்த வலைப்பூவாக மலர்ந்தது. இறைவனின் அருளாலும் பெரியோர்கள் ஆசியாலும் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறேன். எம்மால் ஆவது யாதொன்றுமில்லை. எல்லாம் இறைவன் செயல்!.
Interests Reading, writing, cooking, astrology
Favorite Movies Very big list
Favorite Music -do-
Favorite Books -do-