krit

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation ธุรกิจ IT
Links Wishlist
Introduction เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมดูรายการวิเคราะห์การเมืองทางช่อง MVTV ยังเห็นคุณ "พญาไม้"กับอดีตผู้บริหารฝ่ายข่าว ITV วิเคราะห์ตรงกันว่าถ้าต้องการให้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดงมีความชอบธรรม คุณทักษิณต้องเงียบและอยู่เฉยๆ เพราะถึงอย่างไรก็ตามแต่ความรู้สึกที่เรียกว่าการปฏิบัติอย่าง 2 มาตรฐาน, พิษภัยของรัฐธรรมนูญปี 50, การแทรกแซงของอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ และที่มาอันไม่ชอบธรรมของรัฐบาลอภิสิทธิ์ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในใจของคนจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางเดินของคนเสื้อแดงยังไม่ตันหรอกครับ เพียงแต่ต้องจัดกระบวนการให้ดีมีเหตุผลกว่าเดิม แล้วกระแสจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ
Interests IT, การลงทุน, การเงิน, การเมือง, ท่องเที่ยว, กีฬา, ต้นไม้, ยางพารา, ปาล์ม
Favorite Music Lionel Richie & Diana Ross, Giovanni, Westlife, Trademark