ราตรี เนตรคม

My blogs

About me

Gender Female
Location มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction นางสาวราตรี เนตรคม ชื่อเล่น โอ๋ จบการศึกษาจามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สถานีอนามัยบ้านวังปลาช่อน ขณะนี้เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ ม.จอมบึง รุ่น 12 ศูนย์จอมบึง