บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

My blogs

About me

Industry Technology
Occupation ค้าขาย
Location ชลบุรี, ชลบุรี, Thailand
Links Wishlist
Introduction จำหน่ายโปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมขายหน้าร้าน เครืองบันทึกเวลา
Interests คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี, โปรแกรมสำเร็จรูป
Favorite Books การบริหาร, เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์