Fillin

My blogs

About me

Industry Business Services
Occupation win-win-win expert
Location Zutphen, Gelderland, Netherlands
Introduction Kernwaarde van Fillin is Win-Win-Win: Bij alles wat wij doen overtuigen wij ons ervan dat álle stakeholders beter worden van onze acties. In onze visie is dat de enige mogelijke wijze om duurzaam aan verandering te kunnen bijdragen. Fillin streeft naar een samen-leving en economie die kennis, expertise en wijsheid naar waarde schat. Samen met de aan haar gelieerde bedrijven ontsluit Fillin de verborgen schatten die de vergrijzing ons brengt. Daarmee zorgen wij ervoor dat bedrijven, senioren en de samenleving langer plezier van elkaar hebben, op zo’n manier dat allen daar beter van worden.
Interests win-win-win, duurzaam ondernemen, kennisborgen
Favorite Movies Red