Krister Renard

My blogs

About me

Location Uppsala, Sweden
Introduction På min hemsida (se länk ovan) finner du längre och mer djuplodande artiklar i diverse olika ämnen och dessutom en närmare presentation av vem jag är.

Som du kanske lagt märke till så skriver jag inte bloggartiklar varje dag. Men läs gärna mina äldre artiklar. De flesta av dem är fortfarande i högsta grad aktuella.