REMAJA DAN PSIKOLOGI

My blogs

About me

Occupation student of psychology
Location UKM, Bangi, Selangor, Malaysia
Introduction Kami merupakan pelajar kursus (SKPX 2083)Psikologi Perkembangan dari kumpulan 2 terdiri daripada Tan Lean Wooi (A105595) Tan Kian Bin (A104959) Norhazijah bt Mohd Khalid(A105522) Siti Rohayu bt Ahmadan (A105173) Zuliyana bt Mohd Zain (A110119)
Interests kami berminat untuk berkongsi maklumat, idea dan pandangan yang holistik berkaitan dengan remaja... Jika ada sebarang pandangan sila respon kepada kami. terima kasih...
Favorite Movies kami suka menonton rancangan yang lebih menjurus ke arah permasalahan remaja....
Favorite Books Psychology Behaviour, Pengantar Psikologi, Introduction Of Psychology

Adakah anda prihatin dengan permasalan remaja?