നിര്‍മ്മല

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കൊണ്ടു പണിയെടുപ്പിക്കുക.
Location Hamilton, Ontario, Canada
Introduction ജനിച്ചു വളര്‍ന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരിയില്‍. കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി കാനഡയില്‍ ജീ‍വിക്കുന്നു. ഇടക്കൊക്കെ ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.
Interests വായന, മലയാള സാഹിത്യം, യാ‍ത്ര, സിനിമ