آذرک

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction ========================= غم قفس به کنار، آنچه عقاب را پیر می کند پرواز زاغ بی‌سروپاست - صادق هدایت
Favorite Movies نیش - تابستان گرم و طولانی - از کرخه تا راین - رنگ خدا - بی‌نوایان - سنتوری
Favorite Music کاروان:استاد بنان - بیداد:استاد شجریان - گل صد برگ:استاد ناظری - شقایق:داریوش - دل تو رو می خواد: گیتی - No Room in the Inn:Mahalia Jackson
Favorite Books ریشه‌ها:الکس هیلی - کلیدر:محمود دولت‌آبادی - ژان کریستف و جان شیفته:رومن رولان - داستان جاوید:اسماعیل فصیح - تاریخ مشروطه ایران:احمد کسروی - سووشون:سیمین دانشور