പട്ടേരി l Patteri

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Investment Banking
Location Andheri: Mumbai||Kerala :India, Dubai, United Arab Emirates
Introduction ... വീണ്ടും ഒരു പ്രവാസി ആയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരന്‍.... നാട്ടിലുള്ളവരെക്കാള്‍ ഏറെ നാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളില്‍ ഒരുവനായി....അതിലുപരി ഒരു മലയാളി ആയി.... Orkut
Interests reading, music, traveling, trekking, swimming, painting, photography, nature, net surfing, meeting people, driving, diving.
Favorite Movies Am I a movie buff?
Favorite Music Anthing that goes...
Favorite Books Whatever in known languages :)