நாட்டியக் கலாநிதி.கார்த்திகா.கணேசர்

My blogs

About me

Gender Female
Industry Arts
Location Sydney, Australia
Introduction இந்திய நாட்டியக் கலையை வாழ்வாகவும் வாழ்வாதாரமாகவும் கொண்டவள். அது குறித்து புத்தகங்கள் எழுதியவள். தற்போது ATBC வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளராகவும் கடமையாற்றுபவள்.
Interests கலைகளும் பண்பாடுகளும்....