ေရႊမင္းသား

My blogs

About me

Gender Male
Industry Arts
Location ေခမာေရႊျပည္, ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း), Myanmar (Burma)
Introduction ေရႊမင္းသား...။ထင္ေပၚတဲ့အႏုပညာရွင္မဟုတ္..ဇာတ္သမားလည္းမဟုတ္...ေရႊျပည္ကိုခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးလို႔ ေရႊျပည္ၾကီးအတြက္ ခံစားမႈမ်ားစြာနဲ႔ အသံုးေတာ္ခံမယ့္ စာသားေတြနဲ႔ ရာဇဝင္အဆက္ဆက္က မင္းေတြရဲ့... သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေကာင္းပါရဲ့လို႔...ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေပါ့......

What your name?