GUARANTEE NGO / ARMENIA

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Our goal: To support the development of democracy and formation of civil society, in these frames to support the implementation of the final act of Helsinki agreement of 1975 about safety and co-operation in Europe and the Millennium accepted by UNO in 1984. We also support the implementation of the international agreements accepted in frames of above maintained acts and also the implementation of those obligations that the Republic of Armenia has taken in frames of human Rights protection. Մեր առաքելությունն է` Նպաստել ժողովրդավարության զարգացմանը և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, աջակցել Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության գծով Հելսինկյան համաձայնագրի 1975թ-ի եզրափակիչ ակտի և ՄԱԿ-ի կողմից 1948թ-ին ընդունված Մարդու Իրավունքների Համընդհանուր Հռչակագրի իրականացմանը և դրանց շրջանակներում ընդունված միջազգային համաձայնագրերին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության այլ միջազգային իրավական ակտերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը: