Błotniak z Bronnej Góry

My blogs

About me

Introduction "Artysta ten jest podwójny, albo i potrójny, bo poeta i wytwórca różnych przedmiotów.A najważniejsze: człowiek żyjący na boku, na stronie. Rzadko wystawia. Pod jego palcami każda praca staje się niemal modlitewną czynnością, kocha materiał i wyrabia go do końca jego i własnych możliwości. Tak też wyglądają jego grafiki, jego obrazy: precyzyjne, zagadkowe, prawie magiczne.- Jak to opisać? Wiadomo, że nie opisuje się sztuki n i e d o m k n i ę t e j, porozmieszczanej i w obrazach , i w poematach, i nawet w przedmiotach.Można tylko zdać sprawę z zasadniczego nastroju, podkreślić społeczną samotność i niezależność człowieka tego typu i sztuki tego rodzaju."(...) ZBIGNIEW FLORCZAK - "ARTYSTA W USTRONIU" -"Gdy nagle pojawia się coś, co zaledwie przeczuwamy, do wydobycia tego z nicości potrzebna jest niepospolita siła. Błotniak tworzy samotnie swoją przeniesioną z Polesia Bronną Górę z ogromną uczciwością, skupieniem i ascetycznym poświęceniem. Pagórek wśród bagien zamienił w uroczysko architektoniczne i roślinne. Czyżby powstał jakiś punkt świata zorganizowany i wyjaśniony? Czy twórca tego świata w nim zamieszka?" HENRYK BŁACHNIO - malarz