ครูม่วย

My blogs

About me

Gender Female
Location ราชบุรี, สวนผึ้ง, Thailand
Introduction นางสาวทัศยา พระวิเศษ (ครูม่วย) ป.บัณฑิตรุ่นที่ 12 ศูนย์จอมบึง จบการศึกษาที่มหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ เอกการตลาด