Talaiòtic

About me

Location Ciutadella de Menorca, Països Catalans
Introduction Lloc de naixement: Jamma. Edat: Uns tres mil•lenis, més o menys. Com que els calendaris han canviat tantes vegades en tot aquest temps, he perdut el compte. Sexe: Sempre que puc! Professió: Vaig començar de foner, però era molt flac i mirau com he acabat, fent un bloc sense cap gràcia ni estil.
Interests Jo també vull un Estat propi.