Primaria

My blogs

About me

Location Podu Iloaiei, Judetul Iasi, Romania
Introduction Reprezint structura funcţională cu activitate permanentă constituită din primar,viceprimar,secretarul unitaţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului,avănd drept scop soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale. [Art.4, Legea 286/2006].