Violett ART

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Arts
Location Białystok, podlaskie, Poland
Introduction "Czyż nie jest tak, że każdy jest po trosze artystą? Nie jestże prawdą, że ludzkość tworzy sztukę nie tylko na papierze lub na płótnie, ale w każdym momencie życia codziennego - i gdy dziewczę wpina kwiat we włosy, gdy w rozmowie wypsnie się wam żarcik, gdy roztapiamy się w zmierzchowej gamie światłocienia, czymże to wszystko jest, jeśli nie praktykowaniem sztuki?" Witold Gombrowicz, FERDYDURKE
Interests "Dla człowieka biorącego życie z punktu widzenia artystycznego rozum jest sercem." Oscar Wilde, PORTRET DORIANA GRAYA