നിശാഗന്ധി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location India
Links Audio Clip
Introduction അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിത്തെറിച്ചു കിടപ്പുണ്ടെന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍.. :;ഈ വഴി നടക്കുമ്പോള്‍ ഹൃദയം മുറിയരുത്.. നനഞ്ഞ ഹൃദയം പിഴിഞ്ഞുണക്കുമ്പോഴും വാക്കുകള്‍ ഇറ്റുവീഴാറുണ്ട് ഈ ഇരുട്ടുമുറിയിയുടെ നെഞ്ചില്‍ ... വഴിതെറ്റി വന്നതാണെങ്കിലും പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോള്‍ ഒരു വാക്ക് പറയുക !
Interests poemz....
Favorite Movies chitrashalabham in malayalam Arthana in malayalam kaadhalardinam in tamil fana in hindi
Favorite Music oh mridhulee-malayalam irulin mahanidrayi-malayalam nilaave vaa-tamil maule mere maula mere--hindi bheegi bheegi raathom mein-hindi
Favorite Books stray birds of tagore