Văn Công Hùng

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation Nhà Thơ
Location Pleiku và Sài Gòn, Vietnam
Introduction Đang hành nghề chữ nghĩa, đã xuất bản 13 đầu sách văn học, (11 thơ và 2 văn xuôi). Cố gắng viết đến khi nào... hết chữ thì đành thôi. Email: vanconghungbvh@gmail.com