Trần Đình Huy

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Điện công nghiệp
Location Hải Dương, Vietnam
Introduction Chuyên gia máy nén khí. Hành trình hơn 10 năm của một anh thợ sửa máy trở thành một chuyên gia về máy nén khí. Làm việc với hàng nghìn lượt máy nén khí sử dụng trong nhà máy FDI, tư nhân, liên doanh, nhà nước. Đặc biệt hầu hết hãng máy nén có mặt trên thị trường Việt Nam. Nó giúp biến đổi sự tập trung chuyên sâu(Specialist) thành hiểu biết rộng rãi(generalist). Mỗi hãng máy, mỗi công ty có mô hình quản lý, đặc điểm khác nhau. Sự khác nhau đó ảnh hưởng đến chi phí & sức lực của kĩ thuật, quản lý.
Interests Marketing online
Favorite Books Giải pháp giá trị