Thuy My

My blogs

About me

Introduction Blog dự phòng của Thụy My RFI, phóng viên đài phát thanh quốc tế Pháp.