ಧರಿತ್ರಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location ಕರಾವಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನನ್ನೂರು ಕರಾವಳಿ ತೀರ. ಅಮ್ಮ, ಬದುಕು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕರೆ.