امین قضایی

My blogs

About me

Location Amsterdam
Introduction نویسنده و فعال مارکسیسم عضو انجمن جهانی قلم