văn phòng phẩm Bình Dương

My blogs

About me

Gender Male
Industry Business Services
Location Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Introduction Để xây dựng Thương hiệu mạnh, một trong những định hướng quan trọng hàng đầu của CNT Co.,ltd là chiến lược phát triển nguồn nhân lực - mấu chốt của mọi sự thành công. CNT Co.,ltd có đội ngũ CB-CNV, trình độ chuyên môn giỏi, nhiệt tình, năng động, chuyên nghiệp. Lực lượng quản lý CNT Co.,ltd có thâm niên công tác, giỏi nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm, có khả năng quản lý tốt và điều hành đơn vị hoạt động hiệu quả. Kết hợp tuyển dụng nguồn nhân lực đầu vào có chất lượng và kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bổ sung các kỹ năng và chuẩn bị đội ngũ kế thừa theo hướng chính qui thông qua các lớp học ngắn hạn, dài hạn; các lớp bồi dưỡng CB-CNV được tổ chức trong nước cũng như ở nước ngoài đều được lãnh đạo CNT Co.,ltd đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện triển khai thực hiện. Chính vì thế, trình độ chuyên môn của đội ngũ CB-CNV ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công việc cũng như sự phát triển của xã hội đang trên đường hội nhập.