Sapa Media

My blogs

About me

Gender Male
Industry Tourism
Occupation Manager
Introduction Là người con sinh ra và lớn lên tại Sapa, từ khi còn là học sinh lớp 9 Kiên đã làm quen với du lịch và học tiếng anh từ đó, giờ đây cũng đã làm việc cho nhiều công ty và và chạm với nhiều tầng lớp khách khác nhau, Kiên cũng đã học hỏi và chau dồi nhiều kinh nghiệm cho bản thân, giờ đây Kiên thành lập nên trang này để cung cấp và chia sẻ nhưng thông tin hữu ích nhất cho các bạn đến du lịch tại Sapa
Interests Là người con sinh ra và lớn lên tại Sapa, từ khi còn là học sinh lớp 9 Kiên đã làm quen với du lịch và học tiếng anh từ đó, giờ đây cũng đã làm việc cho nhiều công ty và và chạm với nhiều tầng lớp khách khác nhau, Kiên cũng đã học hỏi và chau dồi nhiều kinh nghiệm cho bản thân, giờ đây Kiên thành lập nên trang này để cung cấp và chia sẻ nhưng thông tin hữu ích nhất cho các bạn đến du lịch tại Sapa