အျဖဴေရာင္နတ္သမီး

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Cyprus
Introduction ျမန္မာအမ်ိိဳးသမီးတစ္ေယာက္ပါ.. သို႔ေသာ္...
Interests Fashion Design
Favorite Movies ႏွလံုးသားၿမိဳ႕ေတာ္
Favorite Music Without you, Eternal Flame, Lady In Red, ...
Favorite Books (ဆရာ)ေဖၿမင္႔

လူလိမ္ေတြမွာ ဂ်ိဳ ပါသလား