ஜோ/Joe

My blogs

Blogs I follow

About me

Location சிங்கப்பூர், சிங்கப்பூர், Singapore
Favorite Movies நடிகர் திலகம் மற்றும் கமல் படங்கள்