விக்னேஸ்வரி சுரேஷ்

My blogs

About me

Introduction நான் யார்? - இந்த கேள்விக்கான விடைய கண்டுபிடிக்க,ஞானிகளே இன்னும் ஒரு ஆயுள செலவிடராங்க. என்கிட்டே நீங்க எதிர்பார்கறது நியாமில்லைங்க..........