Tâm Đức Hậu

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Thả hồn
Interests Thả hồn
Favorite Movies Những nàng công chúa nổi tiếng
Favorite Music Thiền trà, Thiền ca
Favorite Books Hiểu về trái tim ( Minh Niệm)