എന്‍.പി മുനീര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation Multimedia Graphic designer
Location Salmiya, 00965 99206641, Kuwait
Links Wishlist
Introduction ഭൂലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരവകാശി..
Interests Graphic & Web designing, Singing, Writing stories and Articles..
Favorite Movies Sargam, Gladiator, Dilse, Vanaprastham, Adaminte Makan Abu
Favorite Music All AR Rahman Musicals
Favorite Books Balyakalasaghi, Ente uppooppakkoranendarnnu.Nalu kettu, Aadu Jeevitham