anonymous student

My blogs

About me

Gender Male
Industry Religion
Location ישראל, Israel
Introduction שלום למי שמתעניין, מסתקרן ושות' למי ששואלים בטח למה תלמיד אנונימי? כשעושים לשם שמים, אחד הדברים שהכי קשה להתנתק מהם זה הכבוד התהילה מרכז העניינים אך מנגד כשאתה סוג לא מוגדר, שאין לך יחוס, ובעצם זה יכול להיות כל אחד אחר ולא אתה שידוע שעושה את החיל, רק השם ואתה יודעים לבד מי הוא השורש לפעילות התורנית, זה מצריך להיות אנונימי, זו הסיבה שבחרתי לפעול בצורה מוסתרת. הבלוג הזה הוא בעצם יחודי ובלעדי להעניק ולתת, ע"י שעורי הרב שמעון דהן שליט"א, חיזוק וחיוּת באמונה חזקה, תוך ידיעה פנימית עמוקה את מערכת האלוקות בנינו ובתוכנו, על דעת גדולי עולם כרשב"י האר"י הקדוש, מהרח"ו הרש"ש הקדוש, שהם עמוד התווך כדי לקשר בנינו כבני אדם לבין פנימיות התורה שהיא עצמותו של מלך מלכי המלכים ית"ש. אנו תקווה כי כל מי שעוקב אחר השעורים, מקשיב מפנים וגם מיישם, כי כל הבלוג הזה נועד עבורכם לכם ולזכותכם. אשמח לקבל הצעות יעול, הערות, הארות, שאלות,וברורים. המייל שלי : anonymstu@gmail.com
Interests יהדות ותורה, מחשבים ותוכנה, מוסיקה.
Favorite Movies הזמן יקר מכדי לבזבז אותו על סרטים.
Favorite Music שמחברת לדת היהודית.
Favorite Books "אוצר החכמה" זה אומר הכל למי שהגיע והמשיך לקרוא שורות אלה.