ரோஸ்விக்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location யாதும் ஊரே !, தற்பொழுது சிங்கப்பூர், Singapore
Introduction
ஏனோ என்றும், இது வீணோ என்றும் எழுதாமல்...பெயருக்கும், பெருமைக்கும் எழுதாமல்...நாலு பேருக்கும் இந்த ஊருக்கும் எழுதுவோமென....என்னில் முளைத்தவைகளையும், புதைந்த்தவைகளையும் எழுதுகிறேன்.

வாழ்வதும் வாழவிடுவதும் நமது வாழ்க்கைத் தத்துவங்களாக ஆக்கிக்கொள்வோம்.
Interests எனக்கு எதுவெல்லாம் இன்பம் தருமோ அதுவெல்லாம்....