Ἰωσαφάτ

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation κῆρυξ εὐαγγελίου
Location ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ
Introduction κῆρυξ εὐαγγελίου
Favorite Music Bach, Schubert, Chopin, Mozart
Favorite Books Bible