கூடல் பாலா

My blogs

Blogs I follow

About me

Location திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, India
Introduction வீடு, சுற்றுப்புறம், அரசியல் இவை அனைத்தையுமே சுத்தமாக வைக்க விரும்புகிறேன்.