mạc phương đình

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Non-Profit
Location California, United States
Introduction mạc phương đình tên thật là Lê tuấn Ngô, quê quán Cẩm An, Tam Kỳ, Quảng Nam, cựu học sinh trường Trần Cao Vân, Tam kỳ và Quốc Học, Huế. Viết văn xuôi với bút hiệu Cẩm An Sơn, bạn có thể đọc thêm truyện ngắn tại địa chỉ : http://leuvancamanson.blogspot.com/