Twarda Sztuka

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Poland
Introduction Fundacja Twarda Sztuka powstała jesienią 2009 w celu popularyzacji kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego. I aby podnosić skrzydła... Foundation was created in the Autumn 2009 for popularization of arts and culture in every aspect of social life. And for raising wings...