ವಿನು ಬಳಂಜ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation Director
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ಕಾಣುವಸ್ನೇಹ ಇರಲಿ.
Interests ಸಿನೆಮಾ, ಟಿವಿ, ಬರೆಯುವುದು, ಓದುವುದು, ಸಂಗೀತ, ಹರಟೆ, ಪ್ರವಾಸ
Favorite Movies All good one's
Favorite Music light music and anything which is soothing.
Favorite Books ಓದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು...