Ivo Roderts

My blogs

About me

Industry Religion
Occupation pastor
Location Carmel, Indiana, United States
Introduction Esmu pietiekami sens, tāpēc varēju piedzīvot laiku, kad Latvija atguva brīvību pēc gariem okupācijas gadiem. Skolas gados biju priecīgs būt klātesošs visa veida matemātikas un fizikas stundās. Savukārt studijas aizveda mani gan teoloģijas (BA religion), gan pedagoģijas (MA education) virzienā. Kā mācītājs esmu kalpojis dažādās Latvijas draudzēs (SDA)... un tad bijis vienkāršs dievkalpojumu apmeklētājs Anglijā (CofE). Pēc tāda kā 'atkal-būt-par-studentu' un pārdomu laika – esmu atgriezies mācītāja kalpošanas statusā Indianapoles draudzē (LELBPasaulē). ............................................................................. Tomēr visvairāk par visu es lepojos ar saviem abiem bērniem un mazmeitiņu.
Interests mūzika, literatūra, teoloģija, vēsture