Chelsynguyen

My blogs

About me

Gender Female
Industry Human Resources
Occupation Tìm hiểu con người
Location Hanoi City, Vietnam
Introduction Sóng gió qua rồi, chỉ còn nụ cười. Cứ hồn nhiên rồi bình yên sẽ chẳng rời xa!
Interests tâm linh, đọc sách, cà phê, trà dạo
Favorite Movies nhiều lắm
Favorite Music giai điệu trong sáng
Favorite Books Mình đọc nhiều thể loại sách, mỗi một cuốn sách, mỗi một sự kiện lại có điều đáng để ghi nhớ. Love