Elevrådet

My blogs

About me

Introduction Sunnanbergs skolas elever grundade ett elevråd under höstterminen 2009. För att alla som vill skall kunna följa med elevrådets arbete, har vi nu skapat denna blogg. Här publicerar vi det som vi har diskuterat under våra möten. I elevrådet sitter två representanter från varje sammansatt klass. Elevrådet samlas en gång i månaden tillsammans med skolans rektor.