ಬಾ.ರಾ. ಗೌರೀಶ್ ಕಪನಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Internet
Occupation Web Designer
Location ಬೆಂಗಳೂರು/Bangalore, ಕರ್ನಾಟಕ/Karnataka, India
Introduction 1981ರಲ್ಲಿ ಜನನ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲಾಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಸ. 2001ರಲ್ಲಿ BFA ಪದವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಠಿ ದಿನದಿಂದಲೇ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ.
Interests ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚಾರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕವನಗಳ ಗೀಳು... ಅಪರೂಕ್ಕೊಂದು ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾವಗೀತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ...