ධනික | Dhanika

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location Payagala, Sri Lanka
Introduction මම සිංහල බසට මහත් සේ ඇලුම් කරන, මොරටුව සරසවි පරිගණක විද්‍යා හා මැවිසුරු අධ්‍යන්‍යාංශයේ අධ්‍යයන කටයුතු කරන තෙවන වසර පරිගණක මැවිසුරු උපාධිශිෂ්‍යයෙක්. I'm a 3rd year Computer Engineering undergraduate of CSE - University of Moratuwa who loves Sinhala language a lot.
Interests සංගීතය රසවිඳිම, චිත්‍රපට රසවිඳීම, ගී ගැයීම, ගී ලිවීම, නිසඳැස් ලිවීම, බ්ලොග්කරණය, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම, ග්‍රැෆික් නිර්මාණය, ද්වීමාන සජීවීකරණ නිර්මාණය
Favorite Movies ගරිල්ලා මාර්කටිං
Favorite Music අමල් පෙරේරා, කසුන් කල්හාර, රූකාන්ත ගුණතිලක, මර්වින් පෙරේරා, අමරසිරි පීරිස්