بلاگی میان بلاگ‌های دیگر

About me

Gender MALE
Location United States
Introduction این صفحه را تقدیم می‌کنم به تمامی‌ مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم و به یاد تمامی‌ جانباختگان جنبش مبازاتی کشورم