Andy

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law Enforcement or Security
Location Габрово, Bulgaria
Introduction Моята мисия и цел е семейството ми, приятелите ми, неприятелите ми и всички хора, до които мога да се докосна да живеят по добре. Да живеят в изобилие, без да им липсва нищо. Да получат финансова свобода, за да изживеят живота си така, както искат.
Interests ОБРАЗОВАНИЕ 1.СПТУМ „Ангел Денчев”- Габрово специалност шлосер-монтьор, 2.Поделение 32540 „Авиобаза”- Равнец специалност охранител-автоматчик, 3. „Технически университет”-Габрово степен професионален бакалавър по електротехника, 4. „Олимпийски колеж”-София специалност треньор по карате, 5. „Българска Асоциация за Извънсъдебно Решаване на Спорове” БАИРС- Пловдив специалност Медиатор, 6. 3 Дан Киокушин карате, 7. Международен съдия по карате Киокушин от 2006 год., 8. Робърт Кийосаки – финансова грамотност, 9 Практически опит от реалния живот. 11 заведения и 21 различни вида бизнес, ТРУД 1. Председател на спортен клуб „Киокушин”-Габрово, 2. Треньор по карате, 3. Треньор по кик-бокс, 4. Административен Директор на Българска Карате Киокушин Федерация, 5. Председател на Съдийската комисия на Българска Карате Киокушин Федерация, 6. Международен съдия по карате 7. Председател на Общинката организация на „ Съюз за стопанска инициатива”, 8. Медиатор – вписан в единният регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, 9. Управител на „Супер-гард” ЕООД 10. Изпълнителен директор на "3D Print"ООД