Camp d'Aprenentatge Son Ferriol

My blogs

About me

Introduction El Camp d'Aprenentatge de Son Ferriol és un servei educatiu que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball relacionats amb el camp: hort, granja, abelles... La línia educativa del Camp d'Aprenentatge és dinàmica i utilitza tècniques d'ensenyament - aprenentatge interpretatives, que permeten una metodologia de treball activa i participativa per part dels alumnes. Es pretén en tot moment, que l'alumnat pugui aplicar en el medi aquells coneixementes que ha anat assolint en el centre ordinari mitjançant un mètode de treball que afavoreixi la deducció, la manipulació i l'experimentació.